Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 28, 2017

I premiäravsnittet pratar vi om vad Homolobbyn egentligen är – om tanken bakom namnet och våra storstilade visioner.  Men framförallt queerspanar vi på tv-serien Skam, nu efter att sista avsnittet har sänts. Vi nämner även Google-statistik, Tiina Rosenberg, klimatförändringar, L Word och en homosexuell isbjörn. Med: Emelie Karinsdotter och Erik Gunnarsson.