Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 16, 2017

I tolfte avsnittet lyfter vi några aktuella trender och tendenser i hbtq-världen. Hur bemöts barn med icke-normativa könsuttryck? Är målet verkligen att få in fler i statens så kallade transvård? Vi funderar över astrologins roll i förhållande till patriarkal vetenskapssyn, och frågar oss: vad finns det...


Dec 2, 2017

Det elfte avsnittet gör upp med den allmänna hbtq-historieskrivningen. Vi agerar folkbildare och redogör för kamper och lagändringar, men utmanar också föreställningen om en enhetlig framgångssaga. Vilka personer och rörelser har osynliggjorts? Och vad ska vi överhuvudtaget med hbtq-historia till? Vi...


Nov 18, 2017

Tionde avsnittet ägnar vi åt att fira Homolobbyns resa hittills. Vi fräschar upp minnet kring poddens syfte och queerspanar på några aktuella debatter. Är könsneutrala styrdokument – eller styrdokument överhuvudtaget – ett led eller hinder i den feministiska kampen? Och varför vill inte hbtq-rörelsen...


Nov 3, 2017

I nionde avsnittet pratar vi om boken Därför är jag inte feminist av Jessa Crispin och funderar över parallellerna mellan universell feminism och hbtq-rättigheter som alla plötsligt stöttar. Är det så att samhällsförändring kräver mer än att alla kallar sig feminister – eller viftar med...


Oct 20, 2017

Det åttonde avsnittet ägnar vi helt åt #MeToo – hashtaggen som översvämmat våra sociala medier-flöden, där kvinnor berättar om mäns sexuella övergrepp. Vi pratar om systerskap och skamreducering, men funderar också kring kravet på kvinnors intima bekännelser. Och mäns tipslistor på hur de ska bete sig...