Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 20, 2017

Det åttonde avsnittet ägnar vi helt åt #MeToo – hashtaggen som översvämmat våra sociala medier-flöden, där kvinnor berättar om mäns sexuella övergrepp. Vi pratar om systerskap och skamreducering, men funderar också kring kravet på kvinnors intima bekännelser. Och mäns tipslistor på hur de ska bete sig...


Oct 6, 2017

I sjunde avsnittet tar vi oss an den kyrkliga realityserien Tro, hopp & kärlek. Vi tar tempen på den queera potentialen, siar om deltagarnas egentliga relationsbehov och ger er givetvis våra favoritögonblick från årets säsong. Men hur kommer det sig att vi inte önskar att en homosexuell präst fick vara med...