Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 15, 2018

Det nittonde avsnittet spelas in mitt under Europride 2018. Vi levererar alla snackisar och tar tempen på debatten. Varför framställs partiledardebatten som en mysig sammankomst där alla är toleranta och överens om hbtq-frågor? Och hur blev kampen för jämlikhet en kamp för... likhet? Vi nämner även...


Apr 26, 2018

I det artonde avsnittet fördjupar vi oss äntligen i kopplingen mellan hbtq-kamp och klasskamp. Vi ifrågasätter hbtq-politikens oheliga allianser med den nyliberala kapitalismen – samt spånar över hur hbtq-rörelsen, feminismen och arbetarrörelsen förhåller sig till varandra. Är klass viktigare än...


Apr 1, 2018

Det sjuttonde avsnittet handlar om representation och synlighet – något som ofta sägs vara ett viktigt mål för hbtq-kampen. Men har vi verkligen ett jämlikt samhälle bara en mångfald av identiteter får lov att synas? Vi pratar om hungern efter individuella "success stories" som döljer verkligheten för...


Mar 1, 2018

I det sextonde avsnittet dyker vi ner i debatten om genusvetenskapen. Hur kommer det sig att ämnet är under ständig attack? Och borde verkligen genusvetenskapen bli en "riktig vetenskap" bland alla andra – vad händer då med den systemkritiska potentialen? Dessutom diskuterar vi den feministiska rörelsen idag....


Feb 10, 2018

Homolobbyn ger sig in försnacket inför valet 2018. Vi analyserar partiernas valstrategier och, inte minst, den rasifierade "brott och straff"-debatten. Hur ska vi egentligen få upp jämlikhet och omfördelning på agendan? Vi presenterar även våra dröm-vallöften och utbryter i en hetsig diskussion om huruvida...