Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 27, 2018

Homolobbyns bokcirkel är tillbaka! Vi tar avstamp i Maggie Nelsons hypade bok Argonauterna och diskuterar skamlöshet, queer familjebildning och graviditet. Vad finns det för queer potential i att bära och föda barn? Och finns det längre något radikalt i att ha normbrytande sex? Vi nämner även faran med...


Jan 13, 2018

Dags att summera 2017 med ett specialavsnitt – i form av Homolobbyns alternativa queergala! Vi kommenterar nomineringarna till årets QX-gala, och utnämner samtidigt de som vi tycker förtjänar att hedras. Vi utvärderar årets klubbscen och avslöjar vilken queer bok ni inte får missa. Men varför avskaffar...