Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 1, 2018

I det sextonde avsnittet dyker vi ner i debatten om genusvetenskapen. Hur kommer det sig att ämnet är under ständig attack? Och borde verkligen genusvetenskapen bli en "riktig vetenskap" bland alla andra – vad händer då med den systemkritiska potentialen? Dessutom diskuterar vi den feministiska rörelsen idag....