Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 26, 2018

I det artonde avsnittet fördjupar vi oss äntligen i kopplingen mellan hbtq-kamp och klasskamp. Vi ifrågasätter hbtq-politikens oheliga allianser med den nyliberala kapitalismen – samt spånar över hur hbtq-rörelsen, feminismen och arbetarrörelsen förhåller sig till varandra. Är klass viktigare än...


Apr 1, 2018

Det sjuttonde avsnittet handlar om representation och synlighet – något som ofta sägs vara ett viktigt mål för hbtq-kampen. Men har vi verkligen ett jämlikt samhälle bara en mångfald av identiteter får lov att synas? Vi pratar om hungern efter individuella "success stories" som döljer verkligheten för...