Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 15, 2018

Det nittonde avsnittet spelas in mitt under Europride 2018. Vi levererar alla snackisar och tar tempen på debatten. Varför framställs partiledardebatten som en mysig sammankomst där alla är toleranta och överens om hbtq-frågor? Och hur blev kampen för jämlikhet en kamp för... likhet? Vi nämner även...